array(1) { ["hotel_page1201"]=> string(1) "1" } array(0) { } 
hotel_page12011
hotel_page12011
hotel_page12011
$$$$$$$$$$$$$$
hotel_actioninit
hotel_page12011
hotel_packagetype50
hotel_packagename3_napos_kikapcsolodas_sarospatakon_

NoArray: